doptám + vyhledám + otestuji =

ověřené záměry a rozhodování  

724 239 136 overuji@gmail.com

M. Skřivánek, vy, prac. tým a ost. lid